Jakie formalności należy dopełnić przy podłączeniu do sieci wodociągowej_

Jakie formalności należy dopełnić przy podłączeniu do sieci wodociągowej?

Generalnie najistotniejsza jest zgoda lokalnego zakładu wodociągowego. To właśnie w niej powinno znaleźć się ustalenie, że budynek ma zostać podłączony do miejskiej lub gminnej sieci wodociągowej. Dom oraz przyłącze powinny być także naniesione na sytuacyjno-wysokościową mapę działki. Jeśli doprowadzenie wody musi przebiegać przez inne działki, wówczas należy uzyskać pisemną zgodę ich właścicieli. Z wymienionymi dokumentami należy udać się do zakładu wodociągowego. Jego pracownicy ustalą techniczne warunki przyłączenia, między innymi miejsce wpięcia przyłącza oraz zakres niezbędnej rozbudowy sieci. Inwestor powinien otrzymać także projekt umowy, która zostanie zawarta po wykonaniu prac. W treści warunków powinno być zawarte oświadczenie zakładu wodociągowego zapewniające dostawę na działkę.

Na podstawie warunków technicznych wykonuje się projekt przyłącza. Powinien to zrobić specjalista (fachowiec) z odpowiednimi uprawnieniami. Skorzystajmy najlepiej z usług projektanta wskazanego przez zakład wodociągowy. Przy późniejszym uzgadnianiu projektu w Zespole Uzgadniania Dokumentacji (ZUD) – działającym przy starostwie, jego pozycja będzie zdecydowanie silniejsza niż człowieka z zewnątrz. Należy wiedzieć, że pomyślne załatwienie spraw w ZUD, pozwala zwrócić się do urzędu miejskiego lub gminnego o zatwierdzenie projektu i wydanie zezwolenia na budowę. Po otrzymaniu tego dokumentu geodeta może wytyczyć trasę przyłącza w terenie. Jego wykonanie jest obowiązkiem właściciela wodociągu, który oczywiście może wynająć do tego celu specjalistyczną firmę.

Po zakończeniu prac (czas trwania zależy od długości przyłącza), trzeba ponownie wezwać geodetę. Sprawdza on, czy przebieg przewodu jest zgodny z projektem. Jest to tak zwana inwentaryzacja powykonawcza przyłącza wodociągowego. W razie stwierdzenia jakichś odchyleń, odnotowywane są one na projekcie. Sprawdzenia samej instalacji oraz jej odbioru powinien dokonać uprawniony inspektor (na przykład z ramienia spółki wodnej). Dokumentację wszystkich tych czynności należy przekazać właścicielowi wodociągu. To on z kolei występuje do starostwa o opinię, czy dokumentację inwentaryzacyjną można uznać za uzgodnioną. Uzyskanie dokumentu w starostwie otwiera drogę do podpisania umowy na dostawę wody.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *