Co warto wiedzieć o programie rządowym „Moja Woda” i czy dalej jest on realizowany_

Co warto wiedzieć o programie rządowym „Moja Woda” i czy dalej jest on realizowany?

Należy wiedzieć, że zarówna pierwszy jak i drugi nabór do programu dotyczył przedsięwzięć, które mają doprowadzić do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe nie będą odprowadzane poza jej teren (na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej czy rowów odwaniających). Warto przypomnieć, że program został uruchomiony 1 lipca 2020 roku.

Dla kogo jest przeznaczony ten program?

Wsparcie jest skierowane do osób fizycznych – właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości (oraz domów mieszkalnych w zabudowie szeregowej, bliźniaczej lub grupowej), na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny. Z możliwości uzyskania dotacji nie mogą skorzystać ci, którym już wcześniej udzielono dofinansowania z Programu „Moja Woda”.

Zakres wsparcia obejmuje zakup, montaż i uruchomienie instalacji przydomowej retencji (między innymi zbiornika nadziemnego lub przewodów odprowadzających wody opadowe zebrane z rynien i wpustów).

Dofinansowanie z programu „Moja Woda” było realizowane w formie bezzwrotnej dotacji, jednak w kwocie nie wyższej niż 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, i nie więcej niż 5000 złotych na jedno przedsięwzięcie. Dofinansowanie można było otrzymać na inwestycje, które zostały rozpoczęte najwcześniej 1 czerwca 2020 roku. Zadanie nie mogło być zakończone przed datą złożenia wniosku.

Wypełniony wniosek o dofinansowanie składało się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w wersji:

a). papierowej.

b). elektronicznej za pomocą Portalu Beneficjenta (w niektórych oddziałach funduszu wymagane były obydwie wersje wniosku).

Dlaczego piszemy generalnie w czasie przeszłym mówiąc o tym programie?

Bowiem według informacji przekazanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2022 nie będzie nowego naboru wniosków do programu. Jego działanie ma być ograniczone i planowana jest jedynie wypłata zobowiązań osobom zakwalifikowanym do dotacji w poprzednich dwóch jego edycjach.

Dodatkowa uwaga – należy jednak wiedzieć, że program ma być realizowany do 2024 roku, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 roku, a wydatkowanie środków do końca 2024 roku.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *