Co przede wszystkim wpływa na jakość dachówek ceramicznych_

Co przede wszystkim wpływa na jakość dachówek ceramicznych?

Należy wiedzieć, że istnieje kilka istotnych czynników, które decydują o jakości dachówek ceramicznych. Po pierwsze jakość gliny – podstawowego surowca wykorzystywanego od ich produkcji. W zależności od złoża, z jakiego pochodzi, może mieć ona różne właściwości fizyczne i chemiczne przekładające się na wygląd, trwałość i wytrzymałość dachówek. Pierwszej klasy surowcem jest jednorodna glina pozbawiona zanieczyszczeń, na przykład okruchów innych skał, czy substancji organicznych. W naszym kraju wysokiej jakości glina występuje między innymi w Wielkopolsce, gdzie znajdują się złoża Iłów Poznańskich Pstrych, wykorzystywanych na przykład do produkcji dachówek CREATON. Niezwykle ważny jest również proces odpowiedniego przygotowania gliny. Zanim trafi na linię produkcyjną, jest ona rozdrabniana i mieszana oraz leżakuje na specjalnych pryzmach. Dzięki temu uzyskuje maksymalną jednorodność.

Istotny wpływ na jakość dachówek ma także technologia wykorzystywana do ich produkcji, zwłaszcza na etapach suszenia i wypału. Na przykład w fabrykach firmy CREATON powszechnie jest stosowana technologia bezdotykowego wypału, w poziomych kasetach typu H, która zapewnia dachówkom znakomite wykończenie, jakość i wygląd, a dekarzom – wygodę pracy.

Wśród czynników, które wpływają na jakość dachówek ceramicznych, znajduje się także wieloetapowa kontrola jakości. W fabryce stosowane są nowoczesne laserowe metody badania ewentualnych odchyleń dachówki oraz dodatkowa kontrola przez pracowników Działu Kontroli Jakości. Specjalne laboratorium regularnie bada losowo wybrane produkty z każdej partii produkcyjnej pod kątem wytrzymałości, mrozoodporności, nieprzesiąkliwości oraz walorów estetycznych. Bardzo ważne jest również odpowiednie pakowanie i transport gotowych produktów. Przykładowo, w fabryce CREATON w Widziszewie stosowane jest foliowanie palet, umieszczanie separatorów pomiędzy dachówkami oraz układanie na palecie optymalnej ilości produktów danego rodzaju. Przeprowadzane są też testy transportowe po to, aby znaleźć najbezpieczniejsze sposoby transportu nie powodujące odprysków i innego rodzaju uszkodzeń.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *